Elektriker Stockholm – viktigt med kontroller 

Många av de bränder som äger rum i Sverige har sitt ursprung i ett elfel. Det kan handla om att elsystemet i en villa är till åren, det kan handla om att elen är felkopplad och det kan handla om att exempelvis teknisk apparatur inte håller måttet längre. 

Det senare kan illustreras av att en batteriladdare blir överhettad och antänder – något som kommit att bli allt vanligare. Det man kan lära sig av detta är att du kan ha problem med din el utan att vara medveten om det och att det i och med detta också kan vara läge att kontakta en behörig elektriker i Stockholm för en besiktning. 

Äldre hus kan ha dolda faror 

Det senare gäller framförallt om du bor i ett äldre hus. Vet du med dig att du inte har bytt elsystem på flertalet år – och att detta heller inte har genomförts av de tidigare ägarna – så kan du vara i farozonen. 

Dels så har el – till skillnad från vad många tror – ett bäst före datum och dels så använder vi också betydligt mer el i vardagen idag än tidigare. Den kombinationen kan vara direkt livsfarlig. Det finns åtskilliga exempel på där en elektriker i Stockholm kunnat visa upp elledningar i villor som går att smula sönder mellan fingrarna likt chips. 

Uppgradera ditt elsystem 

Gällande elsystem så måste dessa anpassas mot vår nutid. De bör ha rätt effekt och de bör vara utrustade med exempelvis jordfelsbrytare för att direkt slå av om någonting är fel. Att elen är jordad är även det en självklarhet – i synnerhet för dig som småbarnsförälder. 

En besiktning av elen utförd av en certifierad och behörig elektriker i Stockholm kostar inte många kronor – du kan använda ditt Rot-avdrag dessutom – men det handlar om en investering som kan rädda dig och din familj från en framtida katastrof. 

I samband med att elektrikern besiktigar elen i ditt hem kan du med fördel även låta hen anpassa elen efter dina behov. Fler uttag i köket? Se över dina behov och ta professionell hjälp! 

Publicerat den
Kategoriserat som Elektriker