Förenkla för arvingarna

Det kan låta tufft att ett par delar upp alla sina egendomar. Men det behöver inte betyda att relationen är slut. Eller ens kärleken. Det finns många anledningar till att ha allt i ordning.

Ett par kan leva i en lång relation med stor kärlek och ändå plötsligt söka juridisk hjälp vid bodelning. Det kan låta som att relationen är slut, eller att någon av parterna plötsligt känner sig tveksam. Men det kan vara helt fel. För en bodelning kan också ske av helt andra orsaker. Som att paret har barn som inte enbart är gemensamma. Eller att paret har egendomar som inte ska delas lika mellan arvingarna, om den ena eller båda parterna går bort.

Var och ens ägodel

Genom att dela upp vad som tillhör respektive part så kan det bli mycket enklare för arvingarna att veta vad som ska delas. Det kan vara att ena parten har ärvt något som ska stanna i släkten. Ena parten kan ha haft vissa tillgångar före relationen, som inte ska delas med den andra partens tidigare barn, ifall något skulle hända. Eller vad som helst som känns viktigt för ena eller båda parterna att hålla åtskilt vid en separation eller en bortgång. Bodelningen kan också vara ett sätt att dela på kostnader och intäkter redan under relationen. Kanske är det endast den ena som ska stå för en förmögenhet eller ett bostadsägande. Vad anledningen än är så är det viktigt att alla procedurer blir korrekta och dokumenteras noggrant.