Renovering och asbestsanering i Stockholm

Om du ska renovera eller bygga om en villa som byggts i början av 1940-talet kan den innehålla asbest. Anlita en firma som utför asbestsanering i Stockholm.

Din familj har ärvt en stor villa i utkanten av Stockholm. Villan ligger nära havet och med underbar utsikt över skärgården. Ni är överens om att villan har stor potential, men den måste moderniseras och renoveras. Du går igenom gamla byggnadsritningar, men vet redan att fasaden är klädd med eternitplattor.

Eternit är ett material som ersatte skifferplattor. Detta var särskilt vanligt i områden där husen utsattes för saltstänkta vindar och tufft väder. Eternitplattor tillverkades länge i Sverige, men förutom cement och vatten innehåller de tyvärr cirka tio procent asbest. Att andas in asbest är mycket skadligt för lungorna och förorsakar cancer.

Asbestsanering måste ske med hjälp av proffs

Familjen låter sig inte nedslås av att det vackra arvegodset innehåller asbest. Istället tar du kontakt med en firma som har specialiserat sig på asbestsanering i Stockholm. Ni börjar med att tillsammans gå igenom befintliga byggnadsritningar och inspekterar även villan i detalj. Det finns asbest på andra ställen än i eternitplattorna.

Eftersom ni ska göra ombyggnader och riva ut vissa delar i villan måste sanering ske. Asbesten får inte släppas lös. Material med asbest måste läggas i säckar som försluts väl och som märks. Därefter lämnas säckarna till en avfallsanläggning mot en avgift. Vid asbestsanering krävs det att arbetet utförs av personal med särskild skyddsutrustning. Det finns förordningar från Miljödepartementet avseende hur asbestsanering ska utföras.